Κομμένα με το χέρι με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο.